link do bip

 

Przedszkole Miejskie Nr 214 umiejscowione jest w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych w dzielnicy

Łódź-Polesie. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinech 6.00-17.00. W placówce funkcjonuje 10 oddziałów w tym 5 integracyjnych. Dysponujemy dużym przestronnym ogrodem w którym utworzone zostały różnorodne ekosystemy (łąka, ogród warzywno-owocowy, ogród ziołowy i rabaty kwiatowe) oraz ścieżka edukacyjna zawierająca: "ścieżkę bosych stóp", "tunel roślinny", altankę do przeprowadzania działań badawczych, stację meteorologiczną i zegar słoneczny. Ogród wyposażny jest również w plac zabaw, piaskownicę oraz w dużo miejsca do zabaw ruchowych. Przedszkole posiada również wewnętrzne patio.

 

Lokalizacja naszego przedszkola ułatwia nam przeprowadzanie działań edukacyjnych, w szczególności ekologicznych i przyrodniczych, mających na celu zaznajomienie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi takimi, jak: las, park, Ogród Botaniczny, ZOO. Nasze przedszkole jest postrzegane w środowisku lokalnym jako centrum działalności ekologicznej nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.


Nauczyciele wraz z wychowankami prowadzą wspólnie z pobliskimi przedszkolami i szkołami oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty różnorodne działania. Podejmowane przedsięwzięcia uwzględniają rozwijanie i kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

 

 

Kilka słów o integracji...

 

Jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są dzieci z orzeczeniami wydawanymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

 

Do grup integracyjnych mogą uczęszczać dzieci:

  • z deficytami wzroku
  • z deficytami słuchu
  • z autyzmem
  • z wadami wymowy
  • hiperkinetyczne
  • z zaburzeniami funkcji ruchu
  • z zespołem Downa
  • upośledzone w stopniu lekkim
  • z innego rodzaju zaburzeniami somatycznymi

 

Do grup integracyjnych uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czerpią one obopólne korzyści, w naturalny sposób uczą się tolerancji, wrażliwości, otwartości, serdeczności. Chore dzieci dostają szanse na wyrównanie swoich deficytów, czują się zaakceptowane przez rówieśników i opiekunów, co daje im szansę na lepsze życie. Przedszkolaki mają możliwość korzystania z wielu zajęć stymulujących i rozwijających. Uczestniczą one w ogólnoprzedszkolnych zajęciach, ale także korzystają ze specjalistycznych.